divendres, 3 d’abril de 2015

Continguts

 • Agraiments    x
 • 1 Cubos de Necker i Búfals 1
 • 2 Determinism Genètic y Seleccionisme Genètic  9
 • 3 Constriccions a la Perfecció  30
 • 4 Carrera Armamentísta i Manipulació 55
 • 5 El Replicador Actiu de la Línea Germinal 81
 • 6 Organismes, Grups i Mems: Replicadors o Vehícles? 97
 • 7 Vespa Egoista o Estratègia Egoista? 118
 • 8 Il.legals i Modificadors 133
 • 9 ADN Egoista, Gens Saltadors, i un Susto Lamarckià 156
 • 10 Una Agonía en Cinc Atacs 179
 • 11 La Evolució Genètica dels Artefactes Animals 195
 • 12 Fenotips Hospedadors de Gens Parásits 209
 • 13 Acció a Distancia 228
 • 14 Redescobrint l'Organisme 250
 • Epíleg 265
 • Referències 269
 • Lectures Complementaries 286
 • Glossari 290
 • Índex d'Autors 303
 • Índex Temàtic 307